Oficjalne nazewnictwo praw jazdy różni się w poszczególnych stanach i terytoriach, na przykład „Prawo jazdy” lub „Prawo jazdy”. Najczęściej używane jest jednak „prawo jazdy”.Oficjalne imiona i nazwiska osób uczących się również różnią się, na przykład „Uczniowskie prawa jazdy” lub „Zezwolenie dla osób uczących się”.

Prawo jazdy – wiek kierowcy

Minimalny wiek kierowcy różni się w zależności od państwa i terytorium. Uczący się kierowcy mogą prowadzić samochód, pod nadzorem w pełni licencjonowanego kierowcy, przez 15 lat i 9 miesięcy w ACT i 16 lat w innych stanach i na terytorium północnym. Minimalny wiek bez nadzoru wynosi 18 lat w Wiktorii, 16 lat i 6 miesięcy na terytorium północnym oraz 17 lat we wszystkich innych stanach i na terytorium RPD. Po otrzymaniu licencji maszyniści nadal podlegają ograniczeniom w okresie próbnym. To trzy lata w ACT, Nowej Południowej Walii i Południowej Australii, a dwa lata na Północnym Terytorium. Prawo jazdy Łomża.

Wiek kierowcy na australijskim terytorium stołecznym wynosi 17 lat. Po otrzymaniu licencji maszynista nadal podlega ograniczeniom podczas trzyletniego okresu próbnego. Minimalny wiek uzyskania licencji ucznia to 15 lat i 9 miesięcy. Wnioskodawca musi ukończyć program bezpieczeństwa drogowego „Road Ready”, który jest nauczany w wielu (niejasnych) szkołach średnich lub w ośrodku gotowości do ruchu drogowego oraz zdać egzamin z przepisów ruchu drogowego przed uzyskaniem licencji ucznia.

Kurs gotowości do jazdy po drogach trwa co najmniej dziesięć godzin, jeśli jest realizowany w ośrodku gotowości do jazdy po drogach, a nie przez szkołę. Podczas kursu osoby ubiegające się o licencję uczącego się uczą się zasad ruchu drogowego, przechodzą szkolenie z zakresu edukacji alkoholowej i postrzegania zagrożeń. Po ukończeniu tego kursu i zdaniu egzaminu z przepisów drogowych w formie skomputeryzowanej uzyskuje się licencję ucznia. Niniejsza licencja jest ważna przez dwa lata.

Kurs na prawo jazdy kat. a2 w ośrodku

Niniejsza licencja jest ważna przez dwa lata. Uczniowie muszą umieścić czarny napis na żółtych „L-platkach” i prowadzić pojazd pod nadzorem pełnego australijskiego posiadacza prawa jazdy, który posiada prawo jazdy od co najmniej czterech lat.

Prawo jazdy warunki uzyskania

Osoby ubiegające się o licencję tymczasową muszą mieć ukończone 17 lat, a osoby uczące się co najmniej 6 miesięcy. Dla osób uczących się dostępne są dwie metody testowania w celu przejścia na licencję tymczasową. Pierwszą metodą jest ukończenie programu opartego na kompetencjach z instruktorem ds. nauki jazdy akredytowanym przez rząd ACT. Zamiast jednego praktycznego egzaminu na prawo jazdy, uczący się kierowcy mogą podczas swoich akredytowanych lekcji jazdy prowadzonych przez instruktora wypełnić dziennik zawierający 22 sprawności prowadzenia pojazdu. Po zaliczeniu przez ucznia wszystkich umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu w dzienniku pokładowym, dziennik pokładowy jest zamieniany na ACT Roads and Tranzyt Authority i wydawane jest tymczasowe prawo jazdy.