Chociaż system kategorii został zmieniony ponad 20 lat temu (1 stycznia 1997 r.), branża przewozów towarowych i agencje rekrutacji kierowców [26] w dalszym ciągu wykorzystują w większości przestarzałe numery klas w celu uzyskania uprawnień kierowców samochodów ciężarowych. Oba systemy nie są do końca kompatybilne, więc podane opisy stanowią jedynie wskazówkę.

BRAD – kompleksowa rejestracja pojazdów a wykaz uprawnień uzupełniających na brytyjskie prawo jazdy

 • C1 Pojazdy o MAM od 3500 do 7500 kg (z przyczepą do 750 kg).
 • C1E Pojazdy kategorii C1 z przyczepą powyżej 750 kg. Łączna wartość MAM nie może przekroczyć 12 000 kg.
 • C Pojazdy powyżej 7500 kg (z przyczepą do 750 kg MAM).
 • CE Pojazdy kategorii C z przyczepą powyżej 750 kg.
 • D1 Minibusy Pojazdy posiadające nie więcej niż 16 miejsc siedzących dla pasażerów, o maksymalnej długości 8 metrów, oraz przyczepę do 750 kg. Zob. także kategoria B.
 • D1E Minibusy Pojazdy kategorii D1 z przyczepą o pojemności powyżej 750 kg MAM. Łączna wartość MAM nie może przekroczyć 12 000 kg.
 • D Autobusy Każdy autobus z więcej niż 8 siedzeniami dla pasażerów (z przyczepą do 750 kg MAM).
 • Autobusy Pojazdy kategorii D z przyczepą o masie powyżej 750 kg.
 • f Ciągnik rolniczy 16 Ciężar maksymalny z przyczepą = 24 390 kg. Wiek 16 lat dla ciągników o szerokości mniejszej niż 2,45 m. Może ciągnąć przyczepy o szerokości mniejszej niż 2,45 m (96 cali) tylko za pomocą dwóch kół lub czterech ściśle sprzężonych.
 • G Rolka jezdna
 • H Pojazdy gąsienicowe
 • k Kosiarka lub pojazd sterowany przez pieszego
 • l Pojazd o napędzie elektrycznym 17 Kategoria obecnie wycofana z eksploatacji – badania nie są już dostępne (od 2001 r.) dla tej kategorii. Pojazdy obecnie mieszczące się w kategorii B1 lub B.
 • M Pojazdy jezdne
 • n Zwolnienie z cła Nie dotyczy Kategoria obecnie wycofana – badania nie są już dostępne (od 2001 r.) dla tej kategorii. Pojazdy kategorii B1 lub B.

BRAD - kompleksowa rejestracja pojazdów

Klasy towarów przestarzałych:

 • Klasa 1: każdy pojazd ciężarowy o masie powyżej 7,5 tony (7,620 kg) z przyczepą.
 • Klasa 2: każdy sztywny pojazd ciężarowy o masie powyżej 7,5 tony.
 • Klasa 3: każdy sztywny pojazd ciężarowy o długości przekraczającej 7,5 tony, o nie więcej niż dwóch osiach.

BRAD – kompleksowa rejestracja pojazdów a punkty i zatwierdzenia

W Zjednoczonym Królestwie w przypadku wykroczeń drogowych stosuje się system kumulowanych punktów. Punkty za wykroczenia drogowe są odejmowane przez sądy, a prawo jazdy jest odpowiednio potwierdzane. Sądy mogą zatwierdzać brytyjskie prawo jazdy w przypadku różnych wykroczeń, nie tylko tych popełnianych w czasie prowadzenia pojazdu lub za jego kierownicą. Jeżeli osoba popełniająca wykroczenie nie posiada ważnej licencji maszynisty, poświadczenia mogą być wprowadzane do czasu posiadania licencji.

Większość zatwierdzeń pozostaje ważna przez cztery lata; niektóre z nich (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu) są rejestrowane na prawie jazdy przez 11 lat, ponieważ w przypadku osób skazanych dwukrotnie w ciągu 10 lat za wykroczenia związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków stosuje się surowsze kary.

Dwanaście punktów na licencji w ciągu trzech lat powoduje, że kierowca może zostać zdyskwalifikowany w ramach procedury „sumowania”; nie jest to jednak automatyczne i decyzja w tej sprawie musi być podjęta przez sąd.